Alrm Cargo

מקום שלישי לנתב"ג בדירוג ACI

הדירוג נעשה על ידי סקר נוסעים, המקיף ביותר בתעשיית התעופה, שמדרגים את איכות השירות על פי 34 קטיגוריות ב-300 שדות תעופה ברחבי העולם. לדברי הארגון, הסקר הוא הדרך הטובה ביותר להבין כיצד להגביר את שביעות הרצון של נוסעים ולשפר את השירותים הניתנים להם.

מנתב"ג נמסר: "הזכייה בפרס מטעם ארגון ה-ACI מעידה על כך שנמל התעופה בן גוריון הוא אחד הטובים בעולם באמות מידה של שירות לקוחות, וכי הצליח לעמוד בסטנדרטים הגבוהים הנדרשים על ידי ארגון בינלאומי בתחום זה".

לקבלת הצעת מחיר