Alrm Cargo

15 טון חומר להכנת TNT נחשפו בהברחה לרצועה

לפי החשד, החומצה הגופרתית הוסוותה כחומר מדלל לצבע, כדי שניתן יהיה להכניסה לרצועה דרך מעבר כרם שלום, וזאת במסגרת מאמצי השיקום ברצועה. המשלוח, שהוצהר כי הוא מכיל 30 טון חומר מדלל לצבע, הכיל לא רק חומר מדלל, אלא גם 15 טון של חומר חומצתי תוסס בעל ריח חריף. בבדיקה שבוצעה ע"י השב"כ עלה כי מדובר בחומצה גופרתית בריכוז של 90%, האסורה בכניסה לרצועת עזה בשל שימושה כחומר גלם לחומר נפץ מסוג TNT. נגד כל המעורבים יינקטו הליכים משפטיים. 

לקבלת הצעת מחיר