Alrm Cargo

פטור ממכס למוצרים עד 500 דולר ביבוא אישי

שר האוצר יאיר לפיד חתם על צו הפוטר לחלוטין מתשלום מכס את המוצרים המיובאים ביבוא אישי, שמחירם אינו עולה על 500 דולר. עד עתה תקרת הפטור ממכס עמדה על 325 דולר. המהלך צפוי לגרוע כ-4 מיליון שקל מקופת המדינה בכל שנה.
יש לציין כי תקרת הפטור ממע"מ לא השתנתה, כך שכל קנייה מעל 75 דולר תחוייב תשלום מע"מ כחוק.
השר לפיד ציין עם פרסום ההודעה כי "במאבק ביוקר המחיה אנחנו מסתכלים גם אל העתיד, ולכן יצאנו היום בבשורה לטובת הצרכנים שעושים קניות באינטרנט ואישרנו העלאה של הפטור המלא מתשלום מכס ליבוא מוצרים דרך הרשת. זהו צעד נוסף שמצטרף למאמץ שאנחנו מובילים להורדת יוקר המחיה באמצעות הורדת מחירים ועידוד התחרות במשק".
צעד זה נועד להיטיב עם הצרכנים הבודדים המייבאים מוצרים ביבוא אישי ולהפחית את יוקר המחיה בישראל, תוך מינוף יתרונותיה של רשת האינטרנט כדי להתגבר על חסמים ולעודד תחרותיות.
על-פי הצו, הפטור מתשלום מכס ביבוא אישי יחול בהתקיים כל 3 התנאים הבאים: הטובין מיובאים במשלוחי דואר או במשלוחי אוויר; הטובין מיועדים לשימוש עצמי; ומחיר העסקה אינו עולה כאמור על 500 דולר.
יודגש כי הפטור האמור לא יחול על יבוא מוצרי טבק, כוהל ומשקאות משכרים.
בין המוצרים שייהנו מהפטור ושכיחים ביבוא אישי: מוצרי הלבשה וטקסטיל ששיעור המכס עליהם הוא 6%, מוצרי הנעלה ששיעור המכס עליהם הוא 12% ומוצרי קוסמטיקה וטואלטיקה ששיעור המכס עליהם הוא 12%.

לקבלת הצעת מחיר