Alrm Cargo

מנכ"ל חדש מונה למכון התקנים

שטיין היינו בוגר מצטיין של הטכניון B.Sc בהנדסת חשמל. הוא השתחרר מצה"ל בדרגת אל"מ.

בתפקידו הקודמים שימש שטיין בתפקידי מפתח בחברת יהודה פלדות בע"מ ובחברת יהודה רשתות פלדה בע"מ וכיועץ לחברת אלול טכנולוגיות.
 

לקבלת הצעת מחיר